KOSZT KAS ONLINE

Ceny kas i drukarek ONLINE, nie są wyższe od odpowiedników handlowych kas z elektroniczną kopią paragonów. Według ustawy, która weszła 1 maja 2019, podatnikom przysługuje ulga na zakup urządzeń ONLINE.

 

 • Ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników ( przedsiębiorców którzy nie mieli do tej pory kasy fiskalnej ) oraz przedsiębiorców tych branż które są zobligowane przez ustawę do użytkowania kas online

 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700zł netto

   

Warunkiem otrzymania ulgi jest:

 

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE

   

 • rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem, dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE

   

 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

   

 • ulgi nie traci się, jeżeli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z Repozytorium Kas przebiega zgodnie z harmonogramem

   

 • Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy online.

 

          NOWA KASA         ODLICZENIE                     REALNY KOSZT                  

              ONLINE         USTAWOWE ZAKUPU            NOWEJ KASY                                                                                                                                                                        

           1249zł netto     -       700zł netto             =               549zł netto                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                 

Zapraszamy do naszych sklepów:

 

WARSZAWA OCHOTA                             WARSZAWA WESOŁA

UL.GRÓJECKA 128 PAW.18                     UL.WSPÓLNA 39a

+48 (22) 658 34 37                                +48 501 150 178

 

Zobacz inne wpisy